Źródło gościnności od 1862 roku

Benefit dla Biznesu


Partner Biznesu w drodze do Sukcesu. 

Z myślą o firmach i instytucjach stawiających na partnerstwo w biznesie stworzyliśmy program Benefitowy Biznes. 

Dzięki niemu firmy i instytucje organizujące u nas pobyty grupowe zyskują  wymierne korzyści.

 

REGULAMIN ROGRAMU BENEFITOWEGO BIZNES

1.       Niniejszy regulamin dotyczy programu Benefitowego BIZNES dla firm i instytucji – organizatorów pobytów grupowych, obowiązujący w Hotelu Fryderyk
w Dusznikach – Zdrój zwanym dalej HOTELEM.

2.       Udział w programie może wziąć firma lub instytucja, zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, która przynajmniej raz odwiedziła HOTEL. Przystąpienie do programu jest dobrowolne.

3.       Warunkiem uczestnictwa w programie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych.

4.      Minimalna wartość rachunku zaliczanego do programu wynosi 4000 zł netto.

5.      Istnieją trzy statusy przydzielane w zależności od wartości zamówienia ZAMAWIAJĄCEGO – PRELUDIA BIZNES, ETIUDA BIZNES, KONCERT BIZNES,

6.      Status PRELUDIA BIZNES otrzymuje firma bądź instytucja, której wartość sumy rachunków netto w okresie roku wynosi przynajmniej  15.000 zł.

7.     Status ETIUDA BIZNES otrzymuje firma bądź instytucja, której wartość sumy rachunków netto w okresie roku wynosi przynajmniej  25.000 zł.

8.     Status KOBCERT BIZNES otrzymuje firma bądź instytucja, której wartość sumy rachunków netto w okresie roku wynosi przynajmniej  40.000 zł.

9.    Status PRELUDIA BIZNES upoważnia:

·         do otrzymania rabatu przy kolejnej rezerwacji w HOTELU, którego kwota stanowi 3% wartości netto ostatniego rachunku firmy.

·         prezentu powitalnego w pokoju dla przedstawiciela firmy lub instytucji.

10.   Status ETIUDA BIZNES upoważnia:

·         do otrzymania rabatu przy kolejnej rezerwacji w HOTELU, którego kwota stanowi 5% wartości netto ostatniego rachunku firmy.

·         2 Vouchery na trzydaniową kolację dla dwojga w Hotelowej restauracji. Ważne 5 miesięcy od daty wystawienia z wyłączeniem terminów, w  których HOTEL realizuje pakiety okolicznościowe. Ustalenie terminu realizacji vouchera  po kontakcie telefonicznym z z recepcją HOTELU pod numerem telefonu: + 48 74 866 04 88.

11.   Status KONCERT BIZNES upoważnia:

·         do otrzymania rabatu przy kolejnej rezerwacji w HOTELU, którego kwota stanowi 7% wartości netto ostatniego rachunku firmy.

·         Prezentu powitalnego w pokoju dla wszystkich gości organizatora.

·          Kartę lojalnościową dla Stałych Gości Hotelu uprawniającej do skorzystania z wyjątkowej oferty przy pobytach indywidualnych.

 

12.   Wartość rabatu do wykorzystania obliczana jest na podstawie wartości netto końcowej faktury VAT z wyłączeniem kwoty za towary, usługi zewnętrzne refakturowane przez hotel oraz opłatę miejscową.

13.   Firma zmienia swój status poprzez realizację pobytu na kwotę odpowiadającą progom statusów PRELUDIA BIZNES, ETIUDA BIZNES lub KONCERT BIZNES.

14.   Kwota do wykorzystania przekazywana jest w formie jednorazowego Voucheru rabatowego z 12-miesięcznym okresem ważności.

15.   Voucher wystawiany jest po opłaceniu przez firmę faktury. W przypadku nieterminowej płatności za fakturę HOTEL ma prawo do anulacji statusu firmy oraz do odstąpienia od wystawienia Vouchera.

16.   Ewidencja Vouchera. Numer wystawionego Vouchera przypisywany jest do numeru karty Benefitowej Biznes posiadanej przez firmę lub instytucję.

17.   Wartość minimalna rezerwacji rozliczeniowej, w której wykorzystany zostaje przysługujący Voucher określona jest w zależności od określonego statutu:

·         Statut PRELUDIA BIZNES – minimalna wartość rezerwacji rozliczeniowej
to 5000 zł

·         Statut ETIUDA BIZNES – minimalna wartość rezerwacji rozliczeniowej
to 13000 zł

·         Statut KONCERT BIZNES – minimalna wartość rezerwacji rozliczeniowej
to 25000 zł

18.   Voucher nie ma wartości pieniężnej i należy go przekazać w chwili dokonania rezerwacji.

19.   Voucher nie może zostać przekazany innej firmie bądź instytucji czy osobie trzeciej.

20.   W przypadku nie wykorzystania Vouchera w całości kwota różnicy nie podlega zwrotowi.

21.   Status traci firma lub bądź instytucja, które przez okres ostatnich dwóch lat nie odwiedziła HOTELU.

 

 

Zobacz Wszystkie Pakiety »

    Biznes Karta

    Benefit dla Biznesu

HOTEL FRYDERYK, ul. Wojska Polskiego 10, 57-340 Duszniki Zdrój
tel. +48 74 866 04 88,
Autor: Ewelina Janel | Google+

Wszelkie prawa zastrzeżona dla Hotel Fryderyk 2014 ©
Powered by HotelSystems.pl